1. Warunki realizacji zamówienia:
  a) Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja i zalogowanie się Klienta na stronie sklepu, dodanie wybranych produktów do koszyka oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
  b) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy.
  c) W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji, zrezygnować z całego zamówienia lub z produktu, który wydłuża czas realizacji zamówienia.
  d) W celu dokonania zmian w zamówieniu bądź jego anulowania – pod warunkiem, że nie zostało ono już wysłane – należy skontaktować się ze sklepem mailowo na adres jolacie@o2.pl, podając numer zamówienia i zakres zmian.
  e)W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego Softline) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy Softline ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy Softline najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 2. Ceny produktów
  a) Cena produktu jest umieszczona zawsze przy produkcie. Ceny zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.(w przypadków zakupów hurtowych prosimy o kontakt telefoniczny)
  b) Informacja o pełnej płatności wraz z kosztami przesyłki przedstawiona zostaje Klientowi po podsumowaniu zamówienia i wyborze formy przesyłki.
  c) Produkty oznaczone jako promocyjne mogą odbiegać swoim stanem od wyglądu deklarowanego na stronie internetowej.
  d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów (zapis ten nie dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta).
 3. Opcje płatności
  a) Za pobraniem – płatność uiszczana u kuriera przy odbiorze przesyłki.
  b) Przedpłata – płatność z góry przelewem na konto …………………………………………………, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kupującego oraz numer zamówienia. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: jolacie@o2.pl (skan lub pdf) lub faksem na nr 223453144)
  c) Karta kredytowa lub płatności elektroniczne – płatność z góry
  d) Gotówka lub karta płatnicza – opcja dostępna wyłącznie w przypadku odbioru osobistego.
 4. Dostawa
  Dostawa
  a) W przypadku podania przez klienta niedokładnego lub niepoprawnego adresu wysyłki, koszty ewentualnej ponownej dostawy ponosi Klient.
  b) Opcje dostawy:
  – Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt 20 zł
  – Wysyłka za pośrednictwem InPost – 14 zł
  – Odbiór osobisty w sklepie Softline – koszt 0 zł. W przypadku nieodebrania zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia ze strony sklepu zamówienie zostaje anulowane.
  c) Klient indywidualny dokonujący zamówienia prywatnego na adres swojego miejsca zatrudnienia proszony jest o podanie nazwy zakładu pracy. Ułatwi to proces dostawy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy – zwrot zakupionego towaru
  a) Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz. Ustaw z 24.06.2014) Klient indywidualny* może zrezygnować z towaru zakupionego w internetowym sklepie Softline bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki, przy czym zwracany towar nie może być używany, kopiowany ani w żaden sposób zniszczony.c) Koszt przesyłki zwracanych towarów ponosi Klient. Zwracany towar należy odesłać odpowiednio zabezpieczony. Po otrzymaniu towaru przez sklep całkowity koszt zamówienia zostanie zwrócony Klientowi przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni.d) Klient może wybrać sposób wysyłki zwracanego towaru. Preferowane formy to: przesyłka pocztowa lub kurierska. Preferowana przez sklep forma zwrotu należności to: przelew zwrotny w przypadku płatności elektronicznych lub zwrot na kartę kredytową.*prawo zwrotu nie dotyczy zamówień złożonych przez hurtowników.
 6. Reklamacje
  a) Reklamacje należy składać na adres sklepu (osobiście lub za pośrednictwem wysyłki – koszt wysyłki ponosi Klient).
  Adres wysyłki:
  Sofltine Sp ZO.O.
  ul.Bołtucia 2
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
  Prosimy o poprzedzającego wysyłkę e-maila na adres: jolacie@o2.pl
  b) Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Klienta o dalszym postępowaniu.
  Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, sklep zobowiązany jest wymienić lub naprawić produkt, a jeśli nie będzie to możliwe – zwrócić należność w ciągu 14 dni roboczych.
 7. Dane osobowe Klientów
  Rejestracja na stronie www.sofltine-xxl.com jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji o użytkowniku przez sklep Softline-xxl z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r.
  Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
  Osoby rejestrujące się na stronie www.softline-xxl.com mogą ubiegać się o Kartę Stałego Klienta. W celu jej otrzymania należy dokonać zakupów na kwotę 800zł w czasie nieokreślonym (kwoty zakupów się sumują). Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie smsów z informacją o nowych dostawach oraz promocjach.
 8. Rabaty
  Rabaty wynikające z posiadania Karty Stałego Klienta nie sumują się. Rabaty nie mają także zastosowania do cen promocyjnych w zakładce „promocje”
 9. Karty rabatowe
  Szczegółowe zasady funkcjonowania kart stałego klienta określa oddzielny regulamin.

[:en]

 1. Terms of the contract:
  a) To make an order a registered Customer that is logged into his/her account at the store should add selected products to the basket and make confirmation.
  b) Sales become legally binding when order is confirmed by the online store.
  c) If particular product is out of the stock, the Customer is informed about that fact and probable date of order fulfilment. In this case, the Customer may agree to postpone realization date, cancel the whole order or resign from selected product that extends the duration of overall order delivery time.
  d) To make changes in the order or cancel it please send information to jolacie@o2.pl stating your order number and scope of the changes. Changes in orders are possible if and only if it has not been already sent.
  e) In case the product is not available (at local or suppliers’ warehouse) and it may not be delivered to the Customer within 14 days from the date of Softline’s confirmation, Softline has right to terminate the agreement of sales. In this case the Customer will be informed about impossibility of order fulfilment. Paid money will be returned to him/her.
 2. Products’ prices
  a) Price is visible close to particular product. All prices include VAT but exclude delivery costs. In case of wholesale purchase please contact Softline directly via the phone.
  b) Total costs (including delivery cost) are visible for customer after selection of delivery form (in order summary).
  c) Products advertised in Special Offers section may differ from photos and descriptions available on the webpage.
  d) Softline has right to change products prices. Prices of already ordered products are not subject to change.
 3. Possible payment methods
  a) Cash on delivery – payment made via courier company upon the parcel receipt.
  b) Payment in advance – made via bank transfer on account ……………….. In title of the transaction please enter your name and surname and order number. After payment please send transfer confirmation (scan or pdf) to jolacie@o2.pl or via fax (00 48 22 345 31 44).
  c) Credit card or electronic payment in advance.
  d) Cash or debit card – available only in case of personal collection of purchased goods.
 4. Delivery
  a) If address given by the Customer is not complete or incorrect he or she will cover additional delivery costs.
  b) Delivery options:
  – Sent via Poczta Polska – cost … zł
  – Sent via Pocztex – cost depends on package’s weight
  – Personal collection in Softline shop – cost 0 złIf products will not be collected within 14 days, order will be cancelled.c) If individual Customer request delivery to his/her work, name of the Company has to be provided in delivery address.
 5. Right of withdrawal from the contract – return of purchased goods
  a) In line with Consumer’ Rights Act (Law Journal dated 24.06.2014) individual* Customer has right to resign from purchased goods within 14 days from delivery date. This right is available if and only if returned product was not used, copied or damaged in any way.b) Delivery costs connected with return have to be covered by Customer. Goods have to be sent in a parcel protecting them from damage. When Softline will receive returned products refund of paid amount will be made within 14 working days to a Customer’s bank account or via post.c) Customer can select means of delivery for products that have to be returned. Postal or courier delivery is preferred. Preferred method of money refund is bank transfer or return to credit card.* Right of withdrawal from the contract does not apply to orders made by wholesalers.
 6. Complaintsa) Complaints should be made personally in the shop or sent to the following address:
  Sofltine Sp ZO.O.
  ul.Bołtucia 2
  05-827 Grodzisk Mazowiecki
  Cost of delivery is covered by the Customer. Information about complaint should be sent before delivery of returned goods to jolacie@o2.pl.b) Complaints will be considered within 14 working days from the date of delivery. Customer will be informed about the status of his/her complaint.If complaint will be accepted product will be replaced or repaired. If it will be not possible then return of paid amount will be made to the Customer within 14 working days.
 7. Personal data
  Registration on the webpage www.softline-xxl.com is equal to agreement for possession and processing of Customer’s personal data by Softline sp. z o.o. The Customer has right to make necessary corrections of personal data in line with Personal Data Protection Act dated 29.08.1997
  Third party will not have access to Customers’ personal data.
  All Softline Customers can apply for loyalty card. In order to receive it the Customer has to make purchases for at least 800 zł (individual purchases will be aggregated). Customer may also agree to receive information about special offers via e-mails or SMS.
 8. Discounts
  Discounts for loyalty card owners do not sum up and do not apply for special offers section.
 9. Discount cards
  Terms and conditions on discount cards usage are specified in a separate document.
Scroll To Top

Koszyk

Close

Brak produktów w koszyku

Kup teraz !

Login/Rejestracja